OUR CLIENTS

Mumbai :
34, Sagar Bonanza,
J.V. Road,
Ghatkopar(w),
Mumbai-400086.

Thane:
131, Rassaz Shopping Mall,
Evershine Nagar,
Mira Road (E)
Thane-401107.
Pune :
Gr. Floor, S.B.K. Colony,
Near Mayur Vatika Apt.,
Dapodi,
Pune -411012.
Nashik:
Office No-3, Lal Bahadur Chowk, Shri Swami Samarth Row House, Ashok Nagar, Satpur, Nashik - 422007.
Contact info : 9920888456 | +91-22-69442222 | info@cleantouch.co.in | marketing@cleantouch.co.in | www.cleantouch.co.in